Feedback Form
מירב - בית הספר לרפואה משלימה של האוניברסיטה הפתוחה ומכבי-טבעי מירב - בית הספר לרפואה משלימה של האוניברסיטה הפתוחה ומכבי-טבעי
 

בית הספר מירב לרפואה משלימה, הוא חלק מזרוע לימודי ההמשך של האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם קופת החולים "מכבי".

בית הספר מכשיר מטפלים ברפואה אלטרנטיבית לקראת השתלבותם בצוותים רפואיים ומתן מענה משלים לרפואה הקונבנציונאלית.

מיטב המורים בתחום מכשירים את התלמידים מתוך ראייה שבחירה ברפואה משלימה היא בחירה בדרך חיים.

בית הספר מעודד פעילות בתוך הקהילה במטרה לחזק אותה ופועל במסגרות שונות בתחום.

תוכנית הלימודים ב"מירב" הבנויה על פי סטנדרטים בינלאומיים ובתוכניות הארבע שנתיות צוברים התלמידים נקודות אקדמיות.

סניפי בית הספר ממוקמים ברחבי הארץ, החל מיפה בצפון דרך גוש דן ועד לבאר שבע בדרום.