Feedback Form
מכללת ביטוי מכללת ביטוי
 

ב"ביטוי"- אנו מאמינים שבכל אדם גלומים כוחות יצירתיים הניתנים לחשיפה.
אנו ב"ביטוי" הקמנו מקום בו כל התנאים מאפשרים לכל אחד לממש את הפוטנציאל היצירתי שלו