Feedback Form
מכון לנדר – מרכז אקדמי ירושלים מכון לנדר – מרכז אקדמי ירושלים
 

מכון לנדר פועל כמוסד אקדמי עמצאי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

המוסד מעניק לבוגריו תארים במגוון תחומי לימוד:

  • תואר ראשון בתורה שבעל פה

  • תואר ראשון במינהל עסקים

  • תואר ראשון בהיסטוריה יהודית

  • תואר שני בלימודי יהדות

ייחודו של מכון לנדר הוא בסגל האקדמי המוביל המלווה את התלמיד לאורך לימודיו בליווי יחס אישי ותומך.

לתלמידים במכון ניתנת האפשרות לשלם את שכר הלימוד שלהם בהתאם לקצב התקדמותם בלימודים.

המכון לנדר מעמיד לרשות תלמידיו את הציוד החדיש ביותר יחד עם ספריה עשירה במטרה לספק את צרכיהם האקדמיים לאורך תקופת הלימודים.

המרכז האקדמי ממוקם בירושלים וקיימת בו גם זרוע של לימודי תעודה המכילה מגוון קורסים.