Feedback Form
מכללת "בועז שטיין" – המרכז לאיפור מקצועי מכללת "בועז שטיין" – המרכז לאיפור מקצועי
 

מכללת "בועז שטיין" הינה הראשונה בישראל הנערכת לשיטת השידור החדשה HDTV וכבר מציעה פתרונות טכנולוגיים לאיפור המותאם לשיטה זו - איפור בטכנולוגיית ה- HD MAKEUP , הכולל שימוש בציוד מקצועי מתקדם, מוצרי איפור איכותיים ובתנאים שלא