Feedback Form
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
 

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים הינו מוסד לימודים אקדמי ייחודי המאפשר לתלמידים מכל שכבות האוכלוסיה לרכוש השכלה משפטית אקדמית גבוהה. המרכז פועל בכמה מישורים על מנת להעניק לתלמידיו את ההכשרה הרחבה ביותר במגוון תחומים כגון: פילוסופיה, מדעי המדינה, כלכלה ועוד.בנוסף פועל המוסד על מנת להעניק לתלמידיו את העזרה הדרושה לקראת השתלבותם העיסקית והחברתית הבאה לאחר סיום לימודיהם. המוסד מעניק לבוגריו תואר במשפטים, מנהל עסקים וחשבונאות.