Feedback Form
מכללת הדסה ירושלים מכללת הדסה ירושלים
 

קמפוס המכללה שוכן בבנין היסטורי מהמאה ה- 19, ע"ש הברון רוטשילד ושלושה בנינים נוספים אשר נבנו במחצית השניה של המאה ה- 20.
בשנת הלימודים הקרובה ילמדו בקמפוס למעלה מ-2000 סטודנטים
בחמישה בתי ספר שונים.
בהם אנו מצי