Feedback Form
מכללת העיר פתח תקווה מכללת העיר פתח תקווה
 

מכללת העיר פתח תקווה, השייכת למינהל החינוך של עיריית פתח תקווה, נוסדה בשנת 2001 מתוך מגמה לאפשר לתושבי העיר וסביבתה ללמוד לימודים אקדמים לתואר ראשון ושני של האוניברסיטה הפתוחה
ללא תנאי קבלה וללא דמי מכללה.במכללה מת