Feedback Form
סמינר הקיבוצים סמינר הקיבוצים
 

סמינר הקיבוצים פועל כמכללה לחינוך תחת פיקוח של משרד החינוך והתרבות, ומכשיר זה שנים מורים למערכת החינוך.

שלושת המעגלים אליהם מחוייב הסמינר הם: המעגל הציוני, המעגל האוניברסלי והמעגל היהודי.

המסלולים אותם ניתן ללמוד בסמינר הקיבוצים הם:

  • אמניות

  • עיצוב

  • חינוך

  • אמניות הבמה

  • תקשורת

  • טכנולוגיה

  • טיפול

מסלולים אלה שיכים למערכים השונים במכללה ונלמדים כתואר ראשון, שני או לימודי תעודה.