Feedback Form
קמפוס ברושים-ביה"ס להכשרת מטפלים המועדון לספורט באונ ת"א קמפוס ברושים-ביה"ס להכשרת מטפלים המועדון לספורט באונ ת"א
 

מהווה חלק מבית הספר להסמכות והשתלמויות במועדון הספורט של אוניברסיטת תל אביב.

בית הספר שם לעצמו כמטרה, מובילות אקדמית בתחום הרפואה המשלימה בארץ לצד יישום תפיסה של "רפואה אינטגרטיבית"-רפואה משלימה הפועלת לצד ובשילוב עם