Feedback Form
ראיה- בית הספר לתקשורת מקדמת ראיה- בית הספר לתקשורת מקדמת
 

ראיה- בית הספר לתקשורת מקדמת הוא היחיד מסוגו בישראל, ומכשיר מנחים לעבודה חינוכית חברתית עם תלמידים.

התוכנית מושתתת על שימוש ביסודות הקולנוע והמדיה לקידום היכולות הקוגנטיביות של התלמיד.

הנחת היסוד בבסיסה של השיטה היא "אם בכוחה של התקשורת להשפיע, אזי ניתן באמצעותה גם לטפל, ללמד ולקדם".

מסלול הלימוד מעניק הכשרה עיונית ומעשית ומועבר בקבוצות הטרוגניות המורכבות בנינוער בסיכון יחד עם מבוגרים ואנשים עם לקויי למידה.

הלימוד בקבוצות קטנות ובצורה חווייתית, כולל בתוכו לימודי הנחיה לאוריינות המדיה, צילום ועריכת וידאו, יסודות המשחק, המחנה כמטפל וחינוך מיוחד.

יחד עם מייסד בית הספר, רן ישפה, מעביר צוות מרצים מנוסה ומוביל בתחומו את הלימוד ברמה הגבוהה והמקצועית הגבוהה ביותר.