Feedback Form
שיאים - המרכז הבינתחומי לספורט באוניברסיטת תל אביב שיאים - המרכז הבינתחומי לספורט באוניברסיטת תל אביב
 

שיאים - המרכז הבינתחומי לספורט באוניברסיטת תל אביב, משמש כפלטפורמה מרכזית ואיכותית לסטודנטים, צעירים ולחובבי פעילות גופנית המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום הספורט והתנועה, והמעוניינים לקבל תעודת הסמכה מוכרת מטעם המדינה, שתאפשר להם להש