Feedback Form
שנקר בית ספר גבוה להנדסה שנקר בית ספר גבוה להנדסה
 

שנקר בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב נוסד לפני 36 שנה, במטרה לשרת את התעשייה הישראלית בכל הקשור להכשרת כוח אדם אקדמי ובמתן שירותים לתעשיות מתקדמות בפיתוח ובמחקר.
שנקר הוא מוסד להשכלה גבוהה, וככל האוניברסיטאות הציבוריות בישראל הוא נמצא בפיקוח המועצה להש