Feedback Form
המכללה האקדמית אשקלון המכללה האקדמית אשקלון
 

המכינה הקדם אקדמית של מכללת אשקלון בחסות אוניברסיטת בר אילן נפתחה לראשונה בשנה"ל תשמ"ו (1986) ומאז ועד היום סיימו מאות בוגרים בהצלחה מרובה את לימודיהם.
בוגרי מכינה רבים לומדים במוסדות אקדמיים ועל תיכוניים. כיום יש כבר בוגרי מכינה אשר