Feedback Form
המכינה האוניברסיטאית לעולים המכינה האוניברסיטאית לעולים
 

המכינה היא תוכנית חד שנתית, המיועדת לסטודנטים עולים ולסטודנטים מחו"ל, בוגרי בתי ספר תיכוניים בחו"ל, אשר אינם זכאים להתקבל ישירות ללימודים אקדמיים באוניברסיטת תל-אביב.

מטרות המכינה:

א.לגשר על הפער הקיים בין תוכנית הלימודים ה