Feedback Form
גורדון, המכללה האקדמית לחינוך, חיפה גורדון, המכללה האקדמית לחינוך, חיפה
 

גורדון, המכללה האקדמית לחינוך, היא מוסד אקדמי המכשיר מורים ומעניק כפל תואר: תואר אקדמי ראשון B.Ed המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ותעודת הוראה.
בתשס"ז נפתח במכללה מסלול לימודים לתואר שני M.Ed בפיתוח סגל לתפקידי הדרכת מורים (ניתן אישור המל&qu