Feedback Form
סטודיו 6B - המכינה לעיצוב ואדריכלות סטודיו 6B - המכינה לעיצוב ואדריכלות
 

המכינה לעיצוב של סטודיו 6B שמה לה למטרה לפרוש את תכני הלימוד שאליהם יהיהו חשופים התלמידים במהלך לימודיהם האקדמיים.

המכינה מנסה להתוות דרכי חשיבה מקוריות תוך התנסות ביצירה עצמה במטרה לאפשר לתלמיד לבחור את התחום המעניין אותו יותר.

הסטודיו מכין כיום תלמידים המשתלבים בלימודים במוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, ובוגריו מאכלסים יותר ממחצית מכמות תלמידי תחום האדריכלות בארץ.

הסטודיו מנסה יחד עם הלימודים להגביר את המודעות לתחום האדריכלות על ידי קיום ערוכות, השתלמויות, קורסי העשרה ועוד.