Feedback Form
מכללת אורט בראודה להנדסאים מכללת אורט בראודה להנדסאים
 

מכינות קדם אקדמיות:
המכינה מעניקה הזדמנות שנייה לאוכלוסיה בעלת פונטנציאל , השואפת לרכוש השכלה אקדמית , ואשר מסיבות שונות לא השלימה את השכלתה התיכוניח, או שלא עמדה בבחינות הבגרות, או שציוניה אינם מספקים, ועקב כך נחסמה בפניה הקבלה למוסדות להשכלה