Feedback Form
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
 

המרכז האוניברסטאי אריאל בשומרון הואמוסד לימודים אקדמי בו לומדים למעלה מ10000 תלמידים במסגרות השונות.

במרכז האוניברסיטאי יש שישה מרכזי מחקר שונים הפועלים לצד מחלקות אקדמיות שונות.

במרכז יש למעלה מ-220 מדענים בעלי שם ומתוכם 65 פרופסורים המשלבים הוראה ומחקר.

התלמידים המלומדים במרכז האניברסיטאי מגיעים משלל מגזרים באוכלוסיה, והמרכז מקפיד על עקרון שיוויון ההזדמניות לכלל האוכלוסיה.

למד היעדים האקדמיים הציב לעצמו המרכז יעדים ציוניים-חברתיים ומשקיע בכך משאבים רבים, המופנים לקידום אוכלוסיות מקרב העולים החדשים.

הנהלת המרכז שמה לה למטרה להקנות סיוע לתלמידים המגיעים מאוכלוסיות חלשות, גם ברמה הכספית, האישית, הטכנית והלימודית.

במקביל לעלייה במספר בוגרי התיכונים המעוניינים לרכוש השכלה אקדמית גדל המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון לקראת הפיכתו לאוניברסיטת המחקר הבאה של מדינת ישראל.