Feedback Form
מרכז למידה 10 מרכז למידה 10
 

מרכז הלמידה 10" הוא מכון להוראה פרטית העוסק בהוראה פרטית של כל השפות, הוראה פרטית של מחשבים, ישומי מחשב ותיכנות, הכנה פרטית לבגרות ולפסיכומטרי, מתן שעורי עזר פרטיים לסטודנטים ומתן שיעורי עזר פרטיים לתלמידי חטיבות, תיכון ובגרות בכל המקצועות.