Feedback Form
המכללה האזורית מעלה אדומים המכללה האזורית מעלה אדומים
 

המכללה האזורית מעלה אדומים פועלת בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט) והאגודה לקידום החינוך ומוכרת על ידי משרד החינוך.
בשנת לימודים זו מציעה המכללה האזורית מעלה אדומים שש מגמות במקצועות הטכנולוגיה כמו גם מכינה קדם אקדמית, מכינה קדם