Feedback Form
האוניברסיטה העברית - המכינה הקדם אקדמית לעולה האוניברסיטה העברית - המכינה הקדם אקדמית לעולה
 

תוכנית המכינה הקדם אקדמית של האוניברסיטה העברית בירושלים נועדה להכשיר מועמדים-עולים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.
מטרות התוכנית הן : שיפור סיכויי קבלה לתחומים מבוקשים, הקניית שיטות למידה הנדרשות ללימודים באוניברסיטה, ביסוס ידיעותיהם של העולי