Feedback Form
מכללת מאר אליאס - בית ספר להנדסאים מכללת מאר אליאס - בית ספר להנדסאים
 

מכללת מאר אליאס משמשת כבית ספר להנדסאים בתחומי התמקצעות מגוונים כגון מחשבים, בניין, אדריכלות, סביבה, מזון, תקשורת ומינהל ועוד.
הלימודים בבית הספר הינם בשפה הערבית.
בוגרי המסלולים יקבלו תעודת הנדסאי בתחום הנלמד.
במקום פועלת גם מכינת קד