Feedback Form
חמדת הדרום - המכינה הקדם אקדמית חמדת הדרום - המכינה הקדם אקדמית
 

המכינה בחמדת הדרום פועלת במסגרת מכללת חמדת הדרום, והיא משרתת בנות דתיות, בוגרות השירות הלאומי או חיילות משוחררות, ומאפשרת להן השלמת לימודים לקראת בחינות הבגרות, באווירה דתית מיוחדת.