Feedback Form
דיפלומה- לימודי תעודה והסמכה של האוניברסיטה הפתוחה דיפלומה- לימודי תעודה והסמכה של האוניברסיטה הפתוחה
 

דיפלומה בית הספר ללימודי תעודה והסמכה הינו אחת הזרועות של מערך לימודי ההמשך של האוניברסיטה הפתוחה.

בבית הספר קיים מגוון רחב של קורסים מתחומים שונים המספקים הכשרה מקצועית ואיכותית לקהלי יעד מגוונים.

בדיפלומה שמים דגש על ההיבטים המעשיים של הלימודים בהתאם לדרישות שוק העבודה.

את הקורסים מעבירים בהתאם אנשי מקצוע מובילים בתחומם, המגישים לתלמיד את התכנים תוך בחינה של דרישות שוק העבודה.

הכלים היישומיים כוללים בתוכם סדנאות מפילות ופרוייקטים האפשרים התנסות אישית לתלמיד תוך הטמעת החומר הנלמד.

הקורסים הנלמדים מוכרים על ידי משרד המסחר והתעשייה , משרד החינוך וגורמים נוספים במגוון תחומים שונים.

בית הספר פרוס בקמפוסים שונים ברחבי הארץ ומספק לתלמידיו סביבת לימוד נעימה.