Feedback Form
מכללת אפרתה - המכינה הקדם אקדמית מתן - אפרתה מכללת אפרתה - המכינה הקדם אקדמית מתן - אפרתה
 

מכללת אפרתה נוסדה בשנת 1924 ע"י תנועת המזרחי, על מנת להכשיר מחנכות ברוח החינוך הדתי ציוני.

המכללה מקיימת בין היתר גם לימודי קד"א, לשיפור ציוני הבגרות ולהשלמת תעודת הבגרות ומיועדת לעולות חדשות, בוגרות החי