Feedback Form
יחידה ללימודי חוץ אוניברסיטת חיפה יחידה ללימודי חוץ אוניברסיטת חיפה
 

היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת חיפה הוקמה בשנת 1974, למען הקהילה, מתוך כוונה להקנות השכלה, ידע, מיומנויות וכישורים מקצועיים בתחומי המִנהל, הניהול, הרוח, החברה והאמנות.

פעילויות היחידה ללימודי חוץ מרוכזות בשתי חטיבות לימודים עיקריות