Feedback Form
המרכז האקדמי כרמל המרכז האקדמי כרמל
 

המרכז האקדמי כרמל הוקם במטרה לענות על הדרישה הגדולה ללימודים אקדמיים בישראל.

הקמפוס החדשני מממוקם בפרוייקט "קמפוס הנמל" בעיר חיפה התוך איזור ייחודי בעיר.

התואר המוענק בסיום הלימודים הוא תואר ברמה האקדמית הגבוהה ביותר .

המרכז פועל על פי מספר דגשים מנחים:

  • מצויינות אקדמית

  • הקניית כלים יישומיים

  • הסטודנט במרכז העשייה

המרכז האקדמי כרמל מעניק תארים אקדמיים בתחומי מינהל עסקים ומשפטים במגון התמחויות