Feedback Form
HuckerU - מרכז הדרכה להייטק HuckerU - מרכז הדרכה להייטק
 

חברת HackerU מקבוצת CAPM מתמחה בהכשרה והשמה של עובדים איכותיים בתחומי ההיטק השונים בארץ.
החברה משלבת את פעילות ההדרכה שלה עם דרישות השוק לעובדים מקצועיים.
סגל ההוראה כולל מומחים מתחום הרשתות והמערכות בעלי הסמכות מייקרוסופט, מפתחי תוכנה ואנשי הדרכה בעלי ניסיון וותק.
רק HackerU מציעה לתלמידיה מסלול המאחד גם שילוב בעבודה תוך מיון קפדני של המועמדים במטרה להתאימם לעבודה על פי דרישת החברות השונות העובדות מולה.
הסינון הראשוני יוצר התאמה מקסימלית של התלמידים לרמת הלימודים הגבוהה הנהוגה במכללה.
כמו כן מסלול הלימוד כולל בתוכו התמחות מקצועית המציידת את התלמיד בכלים פרקטים לקראת שילובו בעולם ההיטק.