Feedback Form
הקידמה הצפונית - רשת מכללות ומרכזי לימוד הקידמה הצפונית - רשת מכללות ומרכזי לימוד
 

מכללת הקידמה הצפונית מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים.

המכללה מציעה לתלמידיה חוויית שירות גבוהה יחד עם העמקת הקשר עם הקהילה התעשייה בצפון.

הנושאים הנלמדים במכללה מתעדכנים באופן רציף בהתאם לדרישות והתפתחות הטכנולוגיה.

לרשות התלמידים קיים מרכז הכוונה וייעוץ, מחלקת תפעול ושרות לקוחות, מרכז השמה וסביבת לימודים ברמה גבוהה.

המכללה הוכרה על ידי CISCO כמרכז אקדמי טכנולוגי וכמרכז בחינות אזורי.

מרכזי הלימוד של המכללה ממוקמים בצפון הארץ.