Feedback Form
שלוחת אוניברסיטת לסלי שלוחת אוניברסיטת לסלי
 

שלוחת אוניברסיטת לסלי בישראל פועלת למעלה מ-28 שנים ומעניקה תואר שני אמריקאי בכמה מסלולי לימוד.

הלימודים במכללה מועברים בצור ייחודית ומבוססים על התנסות דרך החושים השונים המקנים התנסות מעשית והפנמת החומר הנלמד.

הלימוד נעשה בכיתות קטנות תוך מתן דגשים לפן האישי והקבוצתי הנוצר בתהליך הלימוד.

השימוש באמנויות מאפשר העצמה של תהליך הלמידה ומתן אפשרות להתפתחות אישית של כל תלמיד.

התחומים אותם ניתן ללמוד לתואר שני בשלוחת אוניברסיטת לסלי הם:

  • M.A. בטיפול בהבעה ויצירה

  • M.E.d שילוב אומניות בלמידה

  • M.A. בלימודים בין תחומיים בהתמחויות: הנחיית קבוצות, לימודי נשים, הגיל השלישי, בריאות הוליסטית וגישור יצירתי