Feedback Form
אחווה - המכללה האקדמית לחינוך אחווה - המכללה האקדמית לחינוך
 

המכללה האקדמית לחינוך מעניקה תואר בוגר בהוראה .B.Ed במגוון מסלולי לימוד ותואר שני.M.Ed במינהל מערכות חינוך ובהתמחות במנהיגות בית ספרית ותואר שני בתרבות עם ישראל והוראתה.

המכללה מובילה בפיתוח תכניות אקדמיות יוקרתיות, פרוייקטים