Feedback Form
המכללה למדעים ראשון לציון המכללה למדעים ראשון לציון
 

המכללה שהוקמה על ידי עיריית ראשון לציון מעניקה סביבה תומכת וגמישה לשילוב בין קריירה ולימודים אקדמיים.

המכללה מקיימת לימודים במסגרת תארים ראשונים ושניים של האוניברסיטה הפתוחה במגוון תחומי לימוד.

במסגרת שירותי הקמפוס עומדים לרשות התלמידים שירותי ייעוץ ואדמיניסטרציה מקיפים.

המכלה פתוחה בפני כלל האוכלוסיה ומציעה מסגרת לימודים המואמת לכל תלמיד.