Feedback Form
מכללת ארבל להוראת הייעוץ הזוגי מכללת ארבל להוראת הייעוץ הזוגי
 

מכללת ארבל להוראת הייעוץ הזוגי מכשירה בוגרים לייעוץ זוגי לסוגיו.

מסלול הלימודים המגוון מאפשר לתלמיד לקבל כלים לייעוץ הזוגי, גישור וייעוץ, תוך הקניית הידע וההתמחות מול זוגות ויחידים.

המכללה מייסודה של ד"ר אוריצ ארבל מביאה את שיטת המרתון הזוגי הנהוגה בארה"ב ועוזרת לייעוץ בתחום האישי, המקצועי והזוגי.

בסיום הלימודים מקבלים הבוגרים תעודת הסמכה להוראת הזוגיות והייעוץ הזוגי ולתעודת גישור המוכרת על ידי משרד המשפטים.

שיטת מרתון הזוגיות מושתתת על איתור וטיפול אינטנסיבי בזוגות תוך מספר שעות ייעוץ ידועה מראש.