Feedback Form
מכון הערבה ללימודי הסביבה מכון הערבה ללימודי הסביבה
 

מכון הערבה ללימודי הסביבה הוקם לפני למעלה מעשור בקיבוץ קטורה ופועל למען פיתוח מנהיגות סביבתית.

המכון מורכב מסטודנטים מרחבי העולם עם דגש מיוחד לתלמידים מישראל ושכנותיה במטרה לקדם את תהליך השלום.

תכנית הלימודים מאפשרת לתלמידים לחוות לאורך זמן לימודים וחיים  באיזור מדברי מרהיב.

בזכות בניית המארג המשותף לאורך זמן נוצרים רשתות חברתיות שהם הבסיס לשיתופי פעולה עתידיים של בוגרי המכון שלמעלה מ-70% מבוגריו משתלבים בעיסוקים מקצועיים בתחום הסביבה.