Feedback Form
המכינה הקדם אקדמית אריאל בשומרון המכינה הקדם אקדמית אריאל בשומרון
 

המכינה הקדם אקדמית במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון היא מהמכינות הגדולות והוותיקות בארץ, המאפשרת לתלמידיה בניית מערכת אישית מותאמת.

הצוות המקצועי במכינה שם דגש על יחס אישי, ייעוץ לימודי והכוון מקצועילכל תלמיד במכינה.

צוות מורים מנוסה, בליווי שיעורי תגבור וסיוע ברמה האישית מאפשרים לכל תלמיד למצות את מרבית הפוטנציאל הטמון בו.

המכינה פועלת בפיקוח ושיתוף פעולה עם גופים שונים, כגון: הקרן לקליטת חיילים משוחררים, האגודה לקידום החינוך ועוד.

הלימודים במכינה נפתחים בשלושה מועדים במהלך השנה: ספטמבר, אוקטובר ופברואר.

בנוסף קיימות הטבות בעלות דכ לימוד והנחות לתלמידים הממשיכים את לימודיהם במרכז האוניברסיטאי ולמי שעומד בקריטריונים השונים.