Feedback Form
המכללה למדעי הבריאות וההתנהגות המכללה למדעי הבריאות וההתנהגות
 

המכללה למדעי הבריאות וההתנהגות היא מוסד מוביל בישראל בלימודי שיננות וסייעות מוסמכות לרופאי שיניים.

המכללה עוסקת גם בהכשרת בוגרי ביתי הספר והפקולטות לרפואת שיניים לקראת מבחן משרד הבריאות בישראל.

המכללה מציגה נתונים מרשימים של בוגרים משורותיה שהמליחו במבחני משרד הבריאות ושומרת על רמת לימודים גבוהה.

הציוד והקליניקות החדישות מאפשרות לתלמידים תרגול והכנה לקראת השתלבותם בשוק העבודה.

האווירה הביתית והיחס האישי יחד עם תוכנית לימודים גמישה מאפשרות את מיצוי הפוטנציאל הטמון בתלמיד באופן מלא.

כמו כן מציעה המכללה מגון מלגות וסיוע לזכאים יחד עם סיוע במציאת עבודה לאחר סיום הלימודים.