Feedback Form
וייל  - המכינה למקצועות העיצוב וייל - המכינה למקצועות העיצוב
 

וייל - המכיחנה למקצועות העיצוב פועל על מנת להכין את תלמידיו לקראת לימודיהם במוסדות להשכלה גבוה בתחום העיצוב בארץ ובחו"ל.

הקורס נבנה במודל מולטי-דיסציפלינריוחולש על מגון גדול של מקצועות העיצוב במטרה לתת מענה לכל צורך של כל אחד מהתלמידים בו.

בהסתמך על הניסיון העשיר בתחום והידע שנהצטבר לאורך שנים נבנה הקורס המותאם לקבוצות קטנות אותן מלוה מורה צמוד המגיע לקשר אישי עם כל תלמיד.

מטרת הלימוד בקבוצה היא הפרייה הדדית בין חברי הקבוצה ברמה היצירתית-מחשבתית תוך שמירה על ייחודיות הקורס.