Feedback Form
גומא - המרכז הישראלי לגישור ואימון גומא - המרכז הישראלי לגישור ואימון
 

 

בבסיסו של גומא- המרכז הישראלי לגישור ואימון, יושב הרעיון כי ניתן לפתור מחלוקות וסכסוכים שלא בדרך המשפטית.

גומא מתמחה בהדרכות הן בתחום הגישור והן בתחום האימון.

בתהליך רכישת המקצועות רוכשים התלמידים גם כלים משמעותיים לשיפור מיומנויות בין-אישיות שונות.