Feedback Form
המכללה לניהול המכללה לניהול
 

המכללה לניהול הינה רשת מכללות הכוללת 9 קמפוסים המפוזרים ברחבי חיפה והקריות. המכללה מכשירה סטודנטים במגוון מקצועות : ניהול, חינוך אמנות, מחשבים ביטוח ונדל"ן. המכללה שומרת על קשר הדוק עם המשק באמצעות חברות כח אדם ומשרדים ממשלתיים ושומרת על תכנית הלימודים מעודכנת בהתאם.