Feedback Form
מכון מגיד ללימודי המשך מכון מגיד ללימודי המשך
 

 

מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים, מציע קורסים במגוון תחומים:

טיפול בעזרת בעלי חיים, פסיכותרפיה, פיתוח מקצועי ועוד.

מטרת הקורסים לגשר בין האקדמיה לקהל הרחב ולנתב את הידע האקדמי ללימודי תעודה ומיומנויות חדשות.