Feedback Form
ביה"ס הארצי לתיירות בישראל ביה"ס הארצי לתיירות בישראל
 

המקצוענים שמובילים את ענף התיירות!

בית הספר לתיירות בישראל הוקם בשנת 1962 ומאז מהווה הגורם המוביל בארץ בתחום הכשרת כח האדם בענף התיירות.

בית הספר נוסד על ידי משרד התיירות, כיום מנוהל ע"י אוניברס