Feedback Form
תיאטרון פרסונה תיאטרון פרסונה
 

תיאטרון פרסונה מציע שלושה מסלולי לימוד המתמקדים בתיאטרון, משחק ואמנויות הבמה

במהלך הלימודים עובד התלמיד על האספקטים הפסיכולוגיים, האמוציונליים והדימיוניים.