Feedback Form
מכללת פרקטיקU מכללת פרקטיקU
 

מכללת פרקטיקו מציעה שני מסלולי לימוד עיקריים בתחומי אבטחת מידע וניהול רשתות.

המכללה מנוהלת על ידי יהונתן, אשר הקים אותה והינומומחה בעל שם עולמי לניהול רשתות מידע.