Feedback Form
ירדן - בגרות ופסיכומטרי ירדן - בגרות ופסיכומטרי
 

הקורס בירדן נותן יותר מאשר כל קורס אחר - שלוש פגישות לימוד ושלושה תגבורים בכל שבוע!
בית הספר הוא מהגדולים בירושלים ומתמקד בלימודים אקסטרניים, הכנה לבחינות בגרות ולבחינת הפסיכומטרי.
לבית הספר מספר יתרונות ברורים על פני מתחריו בשוק:

  • שיטות לימוד ייחודיות

  • מספר תלמידים קטן בכל כיתה

  • מתן הדרכה וייעוץ אישיים לכל אחד מן התמידים

  • מורים מצוינים

  • ספרים ומחשבונים

  • סיכומים של כל החומר הנלמד