Feedback Form
ביה"ס לרפואת שיניים ביה"ס לרפואת שיניים
 

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית מובילה בהקמת
מקצוע השננות בישראל.
למעלה מ-25 שנה מקיימת המחלקה תוכנית לימודים לקראת קבלת רישוי ממשרד הבריאות לעסוק במקצוע השיננות. בנוסף, מכשירה המחלקה רופאי שיניים למומחיות ברפואת שיניים ציבורית.

המח