Feedback Form
בית הספר לרפואה וטרנירית של האוניברסיטה העיברית בית הספר לרפואה וטרנירית של האוניברסיטה העיברית
 

קורס תלת / דו שנתי המופעל ע"י בית החולים הווטרינרי של האוניברסיטה העברית בשיתוף המרכז הישראלי לגידול ואילוף כלבים.

סגל ההוראה של התכנית מורכב ממיטב אנשי המקצוע בתחום, בהם:
● פרופ’ הילטון ברק - מנהל ביה"