Feedback Form
בית הספר הארצי להנדסאים קריית הטכניון בחיפה בית הספר הארצי להנדסאים קריית הטכניון בחיפה
 

הצטרף ל-25,000 הטכנאים וההנדסאים בוגרי בית הספר, המועסקים בתפקידי מפתח בתחומי התעשייה, המסחר והכלכלה בישראל.

בית הספר להנדסאים קריית הטכניון בחיפה הוא אחת המכללות המובילות בישראל ברמת הישגיו ובגודלו.
ביה"ס פועל בפיקו