Feedback Form
בית הספר להכשרה וקריירה המכללה האקדמית גבעת ושינגטון בית הספר להכשרה וקריירה המכללה האקדמית גבעת ושינגטון
 

היחידה ללימודי תעודה של המכללה האקדמית גבעת ושינגטון פורשת בפניכם מגוון קורסים, הכשרות ולימודים התואמים את קהל הלומדים והמשתלמים.

בוגרינו משתלבים בתחומים אלה בפיתוח קריירה חדשה ובמקביל זוכים להעשרה וקידום מקצועי.