Feedback Form
האוניברסיטה העברית הפקולטה לחקלאות - לימודי תעודה האוניברסיטה העברית הפקולטה לחקלאות - לימודי תעודה
 

הפקולטה לחקלאות היא המכון היחיד ללימודים גבוהים בישראל המציע תארים אוניברסיטאיים בחקלאות.
הפקולטה מציעה תכניות אקדמיות ללימודי בוגר, מוסמך ודוקטורט בחקלאות. תואר בוגר ומוסמך בתזונה ודוקטורט ברפואה וטרינרית. בנוסף, הפקולטה מציעה דרך היחידה ללימו