Feedback Form
האוניברסיטה הפתוחה - בית-הספר לטכנולוגיה האוניברסיטה הפתוחה - בית-הספר לטכנולוגיה
 

בית-הספר לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה מציע קורסים ומגמות לימוד בנושאים טכנולוגיים מתקדמים. שיטת הלימוד בבית-הספר לטכנולוגיה מתבססת בעיקרה על לימוד עצמי מונחה ועל הוראה מרחוק, ונעזרת באמצעי לימוד רבים ומגוונים. הלימודים בחלקם מתקיימים במקום ובזמן הנוחי